Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
21.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.13 11:13
Treść aktu: