Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
21.
Decyzja Nr 16/MON z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2019.02.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.04 13:31
Treść aktu: