Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
209.
Decyzja Nr 276/MON z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2015.07.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.14 10:59
Treść aktu: