Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
209.
Decyzja Nr 227/MON z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żolnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2013.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.13 11:02
Treść aktu: