Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
209.
Decyzja Nr 180/MON z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.12.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.29 10:08
Treść aktu: