Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
208.
Decyzja Nr 338/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej, w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.12.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.16 13:06
Treść aktu: