Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
208.
Decyzja Nr 259/MON z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 13:07
Treść aktu: