Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
208.
Decyzja Nr 224/MON z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie nabywania umundurowania i wyekwipowania Wojska Polskiego przez Damy i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
Minister Obrony Narodowej 2013.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.13 10:57
Treść aktu: