Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
208.
Decyzja Nr 179/MON z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2020.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.28 11:31
Treść aktu: