Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
208.
Decyzja Nr 168/MON z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2019.10.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.24 13:39
Treść aktu: