Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
207.
Decyzja Nr 337/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.15 11:32
Treść aktu: