Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
207.
Decyzja Nr 255/MON z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosław Dąbrowskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 13:05
Treść aktu: