Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
207.
Decyzja Nr 226/MON z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie specjalistycznych usług wojskowych wykonywanych w czasie realizacji zadań szkoleniowych
Minister Obrony Narodowej 2013.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.13 10:55
Treść aktu: