Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
207.
Decyzja Nr 178/MON z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad szkolenia oraz licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2020.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.28 10:32
Treść aktu: