Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
207.
Decyzja Nr 167/MON z dnia 22 października 2019 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.10.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.23 13:20
Treść aktu: