Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Decyzja Nr 336/MON z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.12 10:45
Treść aktu: