Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Decyzja Nr 254/MON z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Akademii Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 13:04
Treść aktu: