Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Decyzja Nr 225/MON z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania organów wojskowych w zakresie tworzenia i postępowania organów wojskowych w zakresie tworzenia i wykorzystywania zapasów paliw plynnych dla pojazdów pobieranych z gospodarki naroodowej w okresie mobilizacyjnego uzupelnienia jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.13 10:52
Treść aktu: