Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Decyzja Nr 177/MON z dnia 28 grudnia 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IZRL-2017)
Minister Obrony Narodowej 2020.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.28 10:31
Treść aktu: