Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Decyzja Nr 168/MON z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.10.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.10.23 12:25
Treść aktu: