Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Decyzja Nr 166/MON z dnia 22 października 2019 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu
Minister Obrony Narodowej 2019.10.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.23 13:16
Treść aktu: