Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Decyzja Nr 133/MON z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Minister Obrony Narodowej 2021.09.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.10 09:33
Treść aktu: