Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
205.
Decyzja Nr 335/MON z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.12.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.09 12:48
Treść aktu: