Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
205.
Decyzja Nr 222/MON z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia decyzji Nr 387/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu do spraw udziału Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawowaniu przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskej
Minister Obrony Narodowej 2013.08.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.08.07 11:31
Treść aktu: