Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
205.
Decyzja Nr 165/MON z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2019.10.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.23 13:13
Treść aktu: