Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
204.
Decyzja Nr 334/MON z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.12.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.09 12:46
Treść aktu: