Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
204.
Decyzja Nr 269/MON z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.07.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.10 10:51
Treść aktu: