Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
204.
Decyzja Nr 244/MON z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 12:12
Treść aktu: