Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
204.
Decyzja Nr 177/MON z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.28 10:43
Treść aktu: