Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
204.
Decyzja Nr 176/MON z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Obrony Narodowej „Procedury zarządzania konfliktem interesów”
Minister Obrony Narodowej 2020.12.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.12.23 13:01
Treść aktu: