Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
203.
Decyzja Nr 331/MON z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku " Wytycznych do przygotowania przez przedsiębiorców planu realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, który stanowi plan operacyjny funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
Minister Obrony Narodowej 2016.12.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.08 09:58
Treść aktu: