Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
202.
Decyzja Nr 330/MON z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Metodyki naliczania kosztów utrzymania przez przedsiębiorców mocy produkcyjych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji"
Minister Obrony Narodowej 2016.12.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.08 09:55
Treść aktu: