Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
202.
Decyzja Nr 242/MON z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia II transzy na zapomogi dla żolnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 12:09
Treść aktu: