Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
201.
Decyzja Nr 329/MON z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2016.12.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.06 10:56
Treść aktu: