Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
201.
Decyzja Nr 241/MON z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Reparezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 12:07
Treść aktu: