Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
201.
Decyzja Nr 175/MON z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.12.28 08:53
Treść aktu: