Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
200.
Decyzja Nr 328/MON z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy
Minister Obrony Narodowej 2016.12.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.06 10:54
Treść aktu: