Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
200.
Decyzja Nr 238/MON z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa, jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2014.06.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.17 13:14
Treść aktu: