Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
200.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 17 października 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.10.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.21 08:26
Treść aktu: