Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
20.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 26 lutego 2016 r. uchylająca decyzje w zakresie rozszerzenia zakresu czynnosci osób zajmujacych kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.02.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.02.29 10:34
Treść aktu: