Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
20.
Decyzja Nr 21/MON z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie monitorowania wykonania decyzji Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.01.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.27 12:09
Treść aktu: