Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
20.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania imienia patrona i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 6. Brygadę Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2018.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.01 16:28
Treść aktu: