Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
20.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie rekrutowania, kwalifikowania i kierowania narodowego nad działalnością obserwatorów wojskowych i ekspertów narodowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych
Minister Obrony Narodowej 2022.02.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.22 14:51
Treść aktu: