Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
20.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemu zarządzania dokumentacją oraz jej archiwizowania w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.01.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.29 11:31
Treść aktu: