Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
20.
Decyzja Nr 10/MON z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej "Braniewska" 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego
Minister Obrony Narodowej 2014.01.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.16 11:53
Treść aktu: