Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Decyzja Nr 504/MON z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2016.01.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.01.04 11:16
Treść aktu: