Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Decyzja Nr 2/MON z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie Komisji do usuwania danych gromadzonych i przetwarzanych w jednolitej ewidencji
Minister Obrony Narodowej 2021.01.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.01.11 06:24
Treść aktu: