Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Decyzja Nr 2/MON z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 2. Wojskowego Szpitala Polowego
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 09:59
Treść aktu: