Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Decyzja Nr 2/MON z dnia 11 stycznia 2022 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Agencji Uzbrojenia
Minister Obrony Narodowej 2022.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.01.13 13:46
Treść aktu: