Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Decyzja Nr 1/MON z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2019.01.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.11 10:27
Treść aktu: